Dental Implants for Missing Teeth
 Slide25
 Slide26

 

 Slide23
 Slide24

 

 Slide29
 Slide30

 

                                                      Correcting a “Gummy Smile”

 ginvivectomy
 post gin

 Correcting a Gummy Smile with LipStaT®

 

 Slide17
 Slide18

 

Treatment of Receding Gums
 Slide11
 Slide12

 

 Slide13
 Slide14

 

 Slide15
Slide16